Vývěrová komise - výběr projektů z IROP 11. výzva

Hodnocení výběrovou klomisí bude probíhat 19.3.2021.od 8:00.

Soubory ke stažení