Plánované vyhlášení výzvy č. 2 PRV

Výzva MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020

Termín vyhlášení výzvy: 16. 6. 2020

Termín příjmu žádostí: od 16. 6. 2020 do 20. 7. 2020 - podání Žádosti o dotaci na MAS (včetně příloh) probíhá zasláním přes Portál farmáře.

Podrobnější informace: http://www.mashustopecsko.cz/aktualni-vyzvy-prv