Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Prorodinná opatření II.

PREZENTACE ZE SEMINÁŘE - ODKAZ ZDE

DISKUSNÍ FÓRUM K VÝZVĚ. NA FÓRUM KLIKNĚTE ZDE. 

Číslo výzvy MAS

566/03_16_047/CLLD_16_02_015

Název výzvy MAS

Výzva MAS Hustopečsko - OPZ - Prorodinná opatření II.

Druh výzvy MAS

Kolová

Určení z hlediska konkurence mezi projekty v rámci výzvy MAS

Otevřená

 

Datum vyhlášení výzvy MAS

23.4.2018

Datum zpřístupnění žádosti o podporu

23.4.2018, 4:00 hodin

Datum zahájení příjmu žádostí o podporu

23.4.2018, 4:00 hodin

Datum ukončení příjmu žádostí o podporu

24.5.2018, 12:00 hodin

Maximální délka, na kterou je žadatel oprávněn projekt naplánovat

36

Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu

30.4.2022

Obecná pravidla pro žadatele a příjemce ke stažení

Specifická pravidla pro žadatele a příjemce ke stažení

Edukační video - jak vyplnit žádost proklik

Konzultační hodiny:
Pondělí: 09 - 11 hodin
Středa: 09 - 11 hodin

V jiných případech po telefonické domluvě:
774 113 357 nebo 774 364 013

Číslo projektu Název projektu Název žadatele CZV Projekt doporučen / nedoporučen k podpoře
CZ.03.2.65/0.0/0.0/
16_047/0009832
Příroda volá, slyšíš ji? Příměstské tábory na Ekocentru Trkmanka Ekocentrum Trkmanka, přísp.organizace 1.018.875,- Projektu doporučen k podpoře