Žádost o členství (přihláška) do MAS Hustopečsko

Vyplňte tuto žádost, vytiskněte, přidejte razítko Vašeho subjektu (ne u FO nepodnikajících) naskenujte a soubor zašlete na email statutárního zástupce - předsedy MAS Hustopečsko - starosta@vrbice.cz a v kopii na manažera Přemysla Pálku info.mashustopecsko@gmail.com či písemně na adresu MAS Hustopečsko viz kontakty.

Zájemce o členství ve spolku se řídí stanovami organizace viz stanovy spolku.

Pro dotazy nás neváhejte kontaktovat viz kontakty.

Soubory ke stažení