Žádost o dotaci na MMR (OP TP) - Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Hustopečsko