Zápis z jednání členské schůze MAS ze dne 11.12.2017