Zápis z jednání členské schůze MAS ze dne 17.6.-30.6.2016 per rollam