Zápis z jednání členské schůze MAS ze dne 8.-19.12.2016 per rollam