Zápis z jednání programového výboru ze dne 10.11.2017 per rollam