Zápis z jednání programového výboru ze dne 19.12.2012