Zápis z jednání programového výboru ze dne 21.11.2017 per rollam