Zápis z jednání programového výboru ze dne 22.5.2017 per rollam