Zápis z jednání programového výboru ze dne 23.2.2018 per rollam