Zápis z jednání programového výboru ze dne 7.4.2016 per rollam