Zápis z jednání Programového výboru ze dne 26.11.2018