Zápis z jednání valné hromady ze dne 27.6.2013

Program valné hromady 

 1. Zahájení
 2. Schválení programu
 3. Jmenování zapisovatele
 4. Volba ověřovatele zápisu
 5. Volba o přijetí nových členů, kteří projevili zájem o členství
 6. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
 7. Dohoda o poskytnutí dotace ze SZIF
 8. Smlouva o partnerství v projektu - DSO Modré Hory a MAS Hustopečsko
 9. Členské příspěvky
 10. Integrovaná strategie území (ISÚ)
 11. Různé – DPP 2x, Smlouva o dílo Terrich, Komunitní plánování, Registrace a členství v NS MAS ČR, Kofinancování projektů
 12. Diskuse
 13. Usnesení
 14. Závěr

Soubory ke stažení