MAS Hustopečsko http://www.mashustopecsko.cz/zapisy-z-jednani-rss Místní akční skupina Hustopečsko cs Zápis ČS PRV kritéria, fiche, finanční plán IROP 23.4..2021 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-cs-prv-kriteria-fiche-financni-plan-irop-23.4.2021 Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0200 Zápis ČS per rollam-PRV+stanovy+interní postupy-16.3.2021 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-cs-per-rollam-prv-stanovy-interni-postupy-16.3.2021 Tue, 27 Apr 2021 00:00:00 +0200 Zápis PV - schválení kontrolních listů 7. -10. výzvy a interní postupy http://www.mashustopecsko.cz/zapis-pv-schvaleni-kontrolnich-listu-7.-10.-vyzvy-a-interni-postupy Wed, 02 Dec 2020 00:00:00 +0200 Zápis PV_MAS-úprava výzvy IROP Cyklodoprava-14.9.2020 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-pv_mas-uprava-vyzvy-irop-cyklodoprava-14.9.2020 Mon, 14 Sep 2020 00:00:00 +0200 Zápis PV navýšení alokace 2. výzvy IROP Sociální služby 10.7.2020 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-pv-navyseni-alokace-2.-vyzvy-irop-socialni-sluzby-10.7.2020 Fri, 10 Jul 2020 00:00:00 +0200 Zápis z jednání Členské schůze ze dne 9.4.2019 per rollam http://www.mashustopecsko.cz/zapis-z-cs-ze-9.4.2019-per-rollam Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zápis z jednání programového výboru ze dne 9.4.2019 per rollam http://www.mashustopecsko.cz/zapis-z-jednani-pv-9.4.19 Tue, 09 Apr 2019 00:00:00 +0200 Zápis z jednání programového výboru ze dne 13.3.2019 per rollam http://www.mashustopecsko.cz/zapis-z-jednani-programoveho-vyboru-ze-dne-13.3.2019-per-rollam Wed, 13 Mar 2019 00:00:00 +0200 Zápis z jednání programového výboru ze dne 22.1.2019 per rollam http://www.mashustopecsko.cz/zapis-z-jednani-programoveho-vyboru-ze-dne-22.1.2019-per-rollam Tue, 22 Jan 2019 00:00:00 +0200 Zápis z jednání programového výboru ze dne 10.1.2019 per rollam http://www.mashustopecsko.cz/zapis-z-jednani-pv-10.1.2019-per-rollam Thu, 10 Jan 2019 00:00:00 +0200 Zápis z jednání Členské schůze ze dne 26.11.2018 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-z-jednani-cs-26.11.2018 Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0200 Zápis z jednání Programového výboru ze dne 26.11.2018 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-z-jednani-pv-26.11.2018 Mon, 26 Nov 2018 00:00:00 +0200 Zápis z jednání Programového výboru ze dne 24.8.2018 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-pv-24.8.2018 Fri, 24 Aug 2018 00:00:00 +0200 Zápis z jednání Výběrové komise ze dne 23.8.2018 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-vk-23.8.2018 Thu, 23 Aug 2018 00:00:00 +0200 Zápis z jednání programového výboru ze dne 25.6.2018 http://www.mashustopecsko.cz/zapis-z-jednani-programoveho-vyboru-ze-dne-25.6.2018 Mon, 25 Jun 2018 00:00:00 +0200