Zapojení veřejnosti - pracovní skupiny

 Na základě potřeb zjištěných z pracovních schůzek, kdy přítomní formou rozhovoru současně vyplnili dotazníky, vyvstaly tyto oblasti (podnikání(zemědělství), kvalitní veřejné služby (sociální oblast a vzdělávání), aktivní život v obcích (volný čas), zlepšení podmínek pro život v obcích (dopravní bezepčnost, cestovní ruch), životního prostředí a rozvoj území. Práce členů pracovních skupin spočívala v prioritizaci jednotlivých bodů SWOT analýz a v připomínkování nebo navrhování struktury strategických a specifických cílů strategie. K informování veřejnosti MAS zvolila formu kontaktování starostů obcí z území MAS.