Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky 2017