MAS Hustopečsko

Povinná publicita EU a MMR

Místní akční skupina Hustopečsko, z.s. je podporována z fondů Evropské unie v rámci projektu - Zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS Hustopečsko - 2.část, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0009786

Cílem projektu je podpořit přípravu a realizaci strategie Komunitně vedeného místního rozvoje pro současné programové období na území MAS Hustopečska.

Místní akční skupina MAS Hustopečsko


Jsme dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. Naše sdružení bylo založeno 17. srpna roku 2007 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na rozvoji svého regionu. Aktivity rozvíjíme na Hustopečsku, ve spádovém obvodu města Hustopeče - odtud název Hustopečsko. Pracujeme na principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu na základě partnerství zástupců místního podnikatelského, veřejného a soukromého sektoru.

 

Fotogalerie

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova