Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu

Spustili jsme pro vás nové webové stránky. 

MAS Hustopečsko, o. s
S čím Vám můžeme pomoci?
rozšířené vyhledávání
maska-stin

O nás

Jsme dobrovolné, nevládní, neziskové sdružení občanů a právnických osob, které spojuje zájem o všestranný rozvoj regionu. Naše sdružení bylo založeno 17. srpna roku 2007 lidmi, které nadchla myšlenka podílet se vlastním úsilím na rozvoji svého regionu. Aktivity rozvíjíme na Hustopečsku, ve spádovém obvodu města Hustopeče - odtud název Hustopečsko. Pracujeme na principu LEADER, což je metoda rozvoje regionu na základě partnerství zástupců místního podnikatelského, veřejného a soukromého sektoru.

Projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

SMS ČR

Spolupráce při realizaci projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

V našem regionu MAS Hustopečsko z. s. byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Tento projekt zaštiťovalo Sdružení místních samospráv v ČR (dále jen SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). MAS Hustopečsko z. s. se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž si MAS Hustopečsko vybralo tři témata:

  1. Protipovodňová opatření jako součást krizového řízení
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  3. Zaměstnanost (politika zaměstnanosti, boj s nezaměstnaností, související agenda)
  4. Odpadové hospodářství
  5. Regionální školství

V průběhu celého projektu byla postupně vytvořena studie současného stavu výkonu veřejné správy s nástinem možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.
Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS, kterou naleznete níže.
Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hustopečsko. Typ: DOC dokument, Velikost: 748.5 kB

Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.

MAS Hustopečsko se starosty obcí se snaží řešit a vylepšovat podmínky každodenního života občanů.

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání.EVROPSKÉ FONDY A MAS (PODRUHÉ) A POLOPATĚ 

V pondělí 9. října 2015 se uskutečnil workshop a konference projektu SMS ČR „MAS jako nástroj spolupráce obcí“, která se konala v Hotelu Santon, Přístavní 38, Brno Bystrc.

Program: 2. Workshop a konference - Hotel Santon, Přístavní 38, Brno-Žabovřesky

2. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Hustopečsko proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 2. kulatý stůl, který se konal 26.září 2015 v zasedací místnosti MěÚ v Hustopečích.
Starostům obcí byla představena nově vzniklá  „Strategie spolupráce obcí“ na platformě MAS Hustopečsko (SSO-MAS) a společně odsouhlasili Pakt o spolupráci obcí.

Podívejte se, co se řešilo na 2. kulatém stolu. Podrobné informace naleznete v zápisu.

Zápis z 2. kulatého stolu ze dne 10. září 2015. 

Prezentace o projektu SMS EChÚ:

Prezentace SMS EChÚ za externího dodavatele výstupu projektů. Typ: PPT dokument, Velikost: 4.38 MB

Program naleznete zde:

SMS-EChÚ – Efektivní chod úřadů (zkratka pro projekt „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“)


1. KULATÝ STŮL SMS EChÚ

Na území MAS Hustopečsko proběhl v rámci projektu SMS EChÚ 1. kulatý stůl, který se konal 18. února 2015 v kulturním domě ve Vrbici.

Starostům byly prezentovány dosavadní výsledky projektu s následnou diskusí

o úrovni spolupráce obcí na území MAS Hustopečska.

Prezentaci projektu SMS EChÚ a zápis si můžete prohlédnout níže.

Prezentace SMS EChÚ.


EVROPSKÉ FONDY PO LOPATĚ

Setkání starostů obcí na území Hustopečska

S novým rokem 2015 přichází spousta novinek a změn nejen v našich osobních životech, ale i v regionu. Místní akční skupina MAS Hustopečsko společně se Sdružením místních samospráv ČR aktivně pracují na projektu „MAS JAKO NÁSTROJ SPOLUPRÁCE OBCÍ“, proto uspořádali setkání starostů na území jihomoravského kraje s názvem „Evropské fondy po lopatě“, které proběhlo ve středu 20. ledna 2015 v prostorách Kulturního domu Rubín, Makovského náměstí, v Brně Žabovřeskách.

V příjemné atmosféře zaznělo moře zkratek i pravidel např. MAS, CLLD, Leader, IPRÚ, ITI, IROP, OPZ. Tyto zkratky s sebou přináší operační programy, ze kterých zanedlouho bude moci náš region MAS Hustopečsko čerpat finanční prostředky nového programovacího období a zvelebovat naše obce. Jak již sám název projektu napovídá, zvláštní pozornost byla věnována místním akčním skupinám a jejich přínosu v oblasti spolupráce obcí. Pozvání přijali i zástupci jihomoravského kraje, kteří přispěli přínosnými informacemi. Z úst odborného garanta projektu a místopředsedy SMS ČR Ing. Radima Sršně, Ph.D zaznělo: „Koncept místních akčních skupin bude v následujících letech významnější, proto je velkou výzvou pro obce tato místní partnerství zkvalitňovat ve prospěch rozvoje venkova“.

Pozvánka s programem „Evropské fondy po lopatě“. Typ: PDF dokument, Velikost: 412.77 kB

Více informací o Sdružení místních samospráv Česká republika


Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR)

Sdružení místních samospráv ČR představuje silnou a odvážnou apolitickou profesní organizací hájící zájmy obcí, městysů, a měst na principech demokracie, vzájemného solidárního přístupu a rovnosti všech členů s cílem soustavně usilovat o důstojné, soběstačné a nediskriminační postavení obcí městysů a měst v systému veřejné správy. Sdružení místních samospráv ČR bylo založeno v lednu roku 2008 a v současnosti čítá 1069 obcí a měst v Komoře obcí a 12 neziskových subjektů v Komoře organizací. V drtivé většině se jedná o členy se zájmem o rozvoj venkova či o spolupráci měst s venkovským prostorem. Sdružení místních samospráv je členěno do 13 krajských organizací. Starostové v krajích si sami hájí svá práva i zájmy. Všechny obce sdružení tvoří členství, které svá stanoviska prosazuje vůči ústřední státní správě i parlamentu. Členem se může stát každá obec či město, která souhlasí s našimi principy. Podmínkou vstupu je souhlas obecního zastupitelstva.

Motto SMS ČR:
„Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce zchudnou!“

 

Více informací o Sdružení místních samospráv ČR:

 

Strategie spolupráce obcí na platformě MAS Hustopečsko Typ: DOC dokument, Velikost: 748.5 kB

1. kulatý stůl - Kulturní dům, Obec Vrbice

1. Workshop a konference - Kulturní dům Rubín, Makovského náměstí 3166/3, Brno-Bystrc Typ: PDF dokument, Velikost: 412.77 kB

2. kulatý stůl - MěÚ Hustopeče, zasedací místnost 1. patro

2. Workshop a konference - Hotel Santon, Přístavní 38, Brno-Žabovřesky

logalogo-mas-hustopecskosms-cr-mas-jako-nastroj-spoluprace-obci-656f3

obsah-stin

Kontaktuje nás...

paticka-mapa

Poloha MAS Hustopečska v rámci Jihomoravského kraje a České republiky

Zobrazit více

nahoru